Syn marnotrawny

Zgłoszenie do artykułu: Syn marnotrawny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pustą, samotną drogą,

Z sercem ciężkim od win,

I ze spuszczoną głową,

Szedł marnotrawny syn.

Wróć synu, wróć z daleka,

Wróć synu, wróć Ojciec czeka.

I wychodzi na drogę i wygląda stęskniony,

Czy nie wracasz do domu,

Tyle razy odchodzisz,

I powracasz skruszony,

A On zawsze dla Ciebie,

Ma otwarte ramiona.

Roztrwoniłeś swą miłość,

Z pustym sercem powracasz,

A On tobie przebacza.

I wychodzi naprzeciw serce Ojca zbolałe,

Wreszcie synu wróciłeś, tak czekałem.

Wróć synu, wróć z daleka,

Wróć, synu wróć, Ojciec czeka.

Wróć, jeszcze czas, nie zwlekaj,

Jak długo jeszcze każesz czekać.[1]

Bibliografia