Zgłoszenie do artykułu: Synowie Chin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Więc mamy ich pokonać bronią tajemną?

Ich sztuczki dawno nam są znane z wideo.

Sforsujemy przereklamowany mur,

Jesteśmy przecież wielką białych nadzieją.

Ten ping-pong nie ma dla nas żadnych sekretów,

Możemy przysiąc to dla każdej gazety.

Potem jednak dzień przychodzi jak zły kurcz,

Naprzeciw siebie stają cisi, bez gniewu...

Synowie chin przeciwko reszcie świata

Wielki, zwycięski marsz

Synowie chin, następne wejście smoka

Żyje w nich boski wiatr

Synowie chin przyjmują dzisiaj hołdy,

Tygrys i małpa, mysz

Synowie chin, tytani celuloidu

Walcz z nimi albo zgiń!

Pamiętaj – tygrys lubi jeść świeże mięso,

Z jaskini smoka nie wychodzi się często,

To pułapka, azja zastawiła ją,

Nic nie zostanie z ciebie nawet dla sępów[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.budkasuflera.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 24.12.2015].