Zgłoszenie do artykułu: Szukamy się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na ulicach świata

W środku dnia

Na dnie naszych serc

I w pociągach pustych, które śpią

Rozglądamy się

By kogoś mieć

By kogoś chcieć

Tak już jest

Szukamy się

Szukamy się

Szukamy się pośród nas

Gdzie za oknem

Ciepły słońca blask

Tak kołysze mnie

I w nadziejach, które każdy ma

Spotykamy się

By kogoś mieć

By kogoś chcieć

Przecież wiesz

Szukamy się

Szukamy się

Szukamy się pośród nas

Szukamy się

Błądzimy gdzieś

Dopóki życie trwa[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.budkasuflera.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 23.12.2015].