Zgłoszenie do artykułu: T.R.W.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Noc w mieście. Zapijamy swoje smutki

rano poczujesz tego skutki

na dworze jest ciepło mimo, że to zima

nikt tu nikogo pod pistoletem nie trzyma

gdy rękę zapuszczam ukradkiem między nogi twoje

czuję jak gorąco mi się robi

ty miałaś mnie zawsze, zawsze i wszędzie

co to kochanie z nami będzie?

Przecież ja spędzam z tobą czas cały

patrz, znów się gapią na nas duży i mały!

Ale zaraz coś się zmieni bo idą, jak wieść niesie

młodzieńcy z paskami na dresie

koniec tumana, który pół mózgu ma!

Koniec tumana, który zero mózgu ma!

Koniec tumana, który pół mózgu ma!

T.R.W.A.

Z bagażem pewnej teorii i praktyki

ja wiem gdzie tu można kupić narkotyki

teraz patrzę ci w oczęta i myśli mam świńskie

podnieca mnie to o czym chcę myśleć

rozleję ci Share Troo specjalnie na spodnie

ty pięknem swoich oczu mnie dotkniesz

i zginie ta chwila bo idą, jak wieść niesie

młodzieńcy z paskami na dresie

koniec tumana, który pół mózgu ma!

Koniec tumana, który zero mózgu ma!

Koniec tumana, który pół mózgu ma!

T.R.W.A.

Koniec tumana! Znów zaczyna demolować

wszystko to na co swe ślepia potrafi nakierować

dwa słowa podstawowe z ich mord da się wyłowić

jedno – (…) a drugie (…)

leje się krew z każdej paszczy rozbitej

śmierdzi syf na metr z każdej gęby niemytej

uciekłem przez okno wypychając ciebie przodem

zrywka stąd, byle dalej twoim samochodem!

Bo w środku jest tam walka o pierwszą nagrodę

kto kark ma większy, komu kijem pod brodę

ty pierdol tumana, który T.R.W.A…

koniec tumana, który T.R.W.A.a…

koniec tumana, który pół mózgu ma!

Koniec tumana, który zero mózgu ma!

Koniec tumana, który pół mózgu ma!

T.R.W.A. aaa…[1]

Bibliografia

1. 

http://knz.art.pl/.
Oficjalna strona internetowa Kazika Na Żywo [odczyt: 28.10.2015].