Tak zwyczajnie

Zgłoszenie do artykułu: Tak zwyczajnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tak zwyczajnie mogłem zgubić się

tak normalnie mogłem stracić sens

ale się znalazłem w samą porę

odnalazłem siebie znów

tak zwyczajnie mogłem tracić czas

tak normalnie mogłem zdradzić nas

ale Cię spotkałem w samą porę

odnalazłem siebie znów

niewyobrażalna siła to była niewyobrażalna

niewyobrażalna siła to była niewyobrażalna

tak zwyczajnie mogłem tonąć gdzieś

tak normalnie zostać gdzieś na dnie

ale się udało w samą porę

wypłynąłem jeszcze raz

tak normalnie mogłem uciec stąd

tak zwyczajnie mogłem zmienić ląd

ale cię znalazłem w samą porę

odnalazłem siebie znów bo

niewyobrażalna siła to była niewyobrażalna

niewyobrażalna siła to była niewyobrażalna.[1]

Bibliografia

1. 

http://www.akurat.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Akurat [odczyt: 10.09.2015].