Taki dzień się zdarza raz

Zgłoszenie do artykułu: Taki dzień się zdarza raz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Taki dzień się zdarza raz

Tylko raz i więcej nie

Jak zatrzymać czas

Jak zatrzymać ten

Najpiękniejszy w życiu dzień

Taki dzień z zapachem łąk

Z kroplą słońca na serca dnie

Nie wiem jak i skąd

Wpadł do moich rąk

I uśmiecha się

Ptaków świergotem podfrunął do okien od świtu

W słońcu się mieni tysiącem odcieni błękitu

Tak mi z nim dobrze, jak tylko być może najlepiej

Choć wiatr ze śmiechem powtarza mi

Taki dzień się zdarza raz

Tylko raz i więcej nie

Jak zatrzymać czas

Jak zatrzymać ten

Najpiękniejszy w życiu dzień

Taki dzień z zapachem łąk

Z kroplą słońca na serca dnie

Nie wiem jak i skąd

Wpadł do moich rąk

I uśmiecha się

Taki dzień się zdarza raz

Tylko raz i więcej nie

Jak zatrzymać czas

Jak zatrzymać ten

Najpiękniejszy w życiu dzień

Taki dzień z zapachem łąk

Z kroplą słońca na serca dnie

Nie wiem jak i skąd

Wpadł do moich rąk

I uśmiecha się

Taki dzień

O, taki dzień, dzień, dzień...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.sosnicka.com/teksty/taki-dzien-zdarza-sie-raz
Oficjalna strona internetowa Zdzisławy Sośnickiej [odczyt: 27.02.2013].