Tam gdzie cisza, tam jest Bóg

Zgłoszenie do artykułu: Tam gdzie cisza, tam jest Bóg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pośród zieleni przy śpiewie ptaków,

wśród falujących bezkresnych traw.

W dźwięku melodii grających świerszczy,

odnajdziesz głębię Bożych znaków.

I jeśli Boga w sercu masz,

I jeśli duszę czystą Mu dasz,

To będziesz śpiewał pieśń wdzięczności,

Tę najpiękniejszą jaką znasz.

Że szczęście wielkie otrzymałeś,

Że twoja dusza go nie mieści,

Że Bóg radością twoją jest,

Że On wypełnia życia treści.

Bo gdzie uciszysz życia szum

i gdzie odnajdziesz większą głębię,

Jeśli nie tam, gdzie Bóg przemawia

w wiejącym wnętrze, w kształcie gór.

Przeto, gdy troska cię przytłoczy,

zagubisz biegu życia sens.

Pójdź do tej ciszy i śpiewaj z nami,

że do twej duszy pokój wkroczył.

Bo szczęście...[1]

Bibliografia