Zgłoszenie do artykułu: Ten sam list

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dzisiaj, jak gdyby nic, jakby spełnić się miał

Ten sen ciągle śniony, nasz plan

To znów dzisiaj spotkały się linie życia, choć tak

Równoległe wciąż biegną od lat

I znów piszę do Ciebie list, choć na pamięć znam

Powtarzają się słowa w nim tak

Będziesz sobie i sobie ja, po następny raz

Kiedy próbie los podda znów nas

Jeszcze raz...

Dzisiaj, jak gdyby nic, jakby mogło być gdzieś

Takie okno za którym czas odmierza się wstecz

Rzuć przystań wśród życia wód, wzajem kusił nas głos

Żeby zerwać ze światem i popłynąć gdzieś w sztorm

I znów piszę do Ciebie list, choć na pamięć znam

Powtarzają się słowa w nim tak

Będziesz sobie i sobie ja, po następny raz

Kiedy próbie los podda znów nas

Jeszcze raz...

Nikt nam nie wróci straconych już szans

Pracy i dzieci wszystkiego co masz

Z daleka przecież nie widać tak[1]

Bibliografia

1. 

http://andrzejpiaseczny.art.pl/
Oficjalna strona Andrzeja Piasecznego [odczyt: 07.07.2015].