Zgłoszenie do artykułu: Twych słów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Twych słów brutalną ścisłość

Świat określi i podliczy

Dziękuję, oberżysto! –

Wiem już teraz, żem w stolicy

Wiem teraz, żem w stolicy

Długośmy podróżowali

By się w pępku świata znaleźć

Pięknie nas tu powitali –

Pławić się będziemy w chwale

Mam doprawdy wrażeń w bród –

Wrogi zgiełk, zgnilizny smród

Żegnaj wolne wędrowanie –

Słońce wzgórz i cieniu dolin

Czeka nas upiorny taniec –

Życie w lęku i w niewoli

I w lęku, i w niewoli

Samiśmy pragnęli tego

Bo nas korci grosz i sława

Niech nas aniołowie strzegą

Kiedy zacznie się zabawa

Kto mi teraz poda dłoń

By wprowadzić mnie w tę toń?[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 22.10.2015].