Zgłoszenie do artykułu: Ulice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wieczorem w mieście – ulice, jasne światła

Latarnie się zapalają

Wieczorem w mieście. Na ławkach i w parkach

Kochają się i zabijają

Ulice, ulice mają swoje życie

Swoje prawa ludziom wyznaczają

Samotni pijacy kochają ulice

O szyby się opierają

I noc, noc, ulica w mieście

Tak samo zła jak inne

I blok, blok, blok, w którym mieszkam

Z rysunkiem w windzie

Zapada noc. Ulica jest pusta

Czasami ktoś się przemknie

Nocnymi tramwajami jeździ wódka

Faceci o oddechu śmiertelnym

Zapada noc. Ulica jest pusta

Czasami ktoś się przemknie

Nocnymi tramwajami jeździ wódka

Faceci o oddechu śmiertelnym

I noc, noc, ulica w mieście

Tak samo zła jak inne

I blok, blok, blok, w którym mieszkam

Z rysunkiem w windzie

I wstaje świt w moim mieście

czasami go oglądam

Gasną latarnie w betonowym cieście

Gęściej się robi na dworcach

I wstaje świt w moim mieście

Czasami go oglądam

Gasną latarnie w betonowym cieście

Gęściej się robi na dworcach

I noc, noc, ulica w mieście

Tak samo zła jak inne

I blok, blok, blok, w którym mieszkam

Z rysunkiem w windzie.[1]

Bibliografia

1. 

http://t-love.art.pl/
Strona internetowa oficjalnego fanklubu T.Love [odczyt: 03.02.2014].

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 11.09.2014].