Vile vicious vision

Zgłoszenie do artykułu: Vile vicious vision

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

A vision of unjust justice still frightness me

I kill a s... and they sentence me for killing a man

it’s a vile vision – fear on your face

I’m not qualified in that direction

I’m in the mood for serious selection

it’s time to mend, repair the mind

I look for expert – he’s hard to find

So what can we see? It is a vile vicious vision

so what can we feel? Yeah it’s a vile vicious vision

so what can we see? So what? vile vicious vision

so what can we feel...

A river of words from a black box still poisons me

I offend a sack of shit and I’ll pay for offending a man

I feel like burning, buring this dump

I need a power to break it down

So what can we see?[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.acid-drinkers.com/
Oficjalna strona internetowa zespołu Acid Drinkers [odczyt: 10.12.2014].