Wakacje z blondynem

Zgłoszenie do artykułu: Wakacje z blondynem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wakacje z blondynem rzecz krótka a cieszy

Miał światło w czuprynie umiał mnie rozśmieszyć

To rzadko się zdarza kalendarz nie istniał

Na wydmach i plażach bezludnych jak wyspa

Księżyce wieczorne odbite od wody

Jak nic dodawały blond włosom urody

Lipcowo sierpniowy spotkany pod wieczór

Mężczyzna nad morzem i żadnych złych przeczuć

Czas jednak upływa a z nim tak po prostu

Co dnia mu przybywał milimetr odrostu

Odrosty jak chwasty i nagle mój maczo

Przejrzysty i jasny wnet ściemniać mnie zaczął

Lipcowo sierpniowy spotkany pod wieczór

Mężczyzna nad morzem i żadnych złych przeczuć

I tak się zaczyna historia we dwoje spotykasz blondyna

A czas robi swoje[1]

Bibliografia

1. 

http://www.jerzysatanowski.com/
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 22.10.2015].