Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

Zgłoszenie do artykułu: Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wiara, nadzieja i miłość są zawsze tuż obok nas

Koniec wieku niesie jeszcze jedną trwałą wartość

Chodź ze mną, ja ci pokażę, jak wzrokiem pokonać mur

Będziesz widział więcej niż dostrzega zwykły człowiek

I nie myśl, że wszystko to żarty, chodzi o szczytny cel

Musisz pochwycić nienawiść i urwać jej łeb

Wczoraj, gdy szedłeś po śladach, z trwogą stwierdziłeś, że

Twoja matka produkuje w kuchni ciężką wodę

Nie myśl że wszystko to żarty chodzi o szczytny cel

Musisz pochwycić swą matkę i urwać jej łeb[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).