Wojownik – ostatnia legenda

Zgłoszenie do artykułu: Wojownik – ostatnia legenda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wieje wiatr, płaczą chmury

martwą pustką stał się świat

nie ma już twarzy dumnych

teraz każdy zgina kark

nieśli strach, nieśli lęk

tym co ukochali zło

rozbijali mury więzień

kiedy w nich płakał ktoś

gdzie odeszli, gdzie dziś są

ci co w górze nieśli miecz

już nadchodzą, już tu są

wiatr rozrywa szarą mgłę

przyjdzie czas i przyjdzie chwila

gdy usłyszysz setki trąb

tysiąc lanc wzniesionych w górę

powrócili z obcych łąk

przyjdzie czas i przyjdzie pora

i zobaczysz nowy świat

w którym kłamstwo plami honor

w którym płacze tylko wiatr

gdzie odeszli, gdzie dziś są

ci co w górze nieśli miecz

już nadchodzą, już tu są

zaczynają bój ze złem.[1]

Bibliografia

1. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 21.12.2015].