Wreszcie zadzwoniłem

Zgłoszenie do artykułu: Wreszcie zadzwoniłem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wreszcie zadzwoniłem do ludzi, z którymi wcale nie chciałem rozmawiać.

Po trzecim dzwonku powiedziałem do siebie

Przeczekam jeszcze pięć dzwonków i co dalej

Telefon to dobra rzecz

Ale nigdy nie nauczyłem się dobrze z tym obchodzić

Jeszcze pięć dzwonków i odłożę słuchawkę

Wiem, o co chodzi w tym wszystkim, wiem bardzo dobrze.

Telefon był czarny ze srebrnymi okuciami

Kabina przytulniejsza niż nocny sklep

Pełen kremów nożyczek i tubek

Tak potrzebnych memu ciału

Szczególnie interesowały mnie tabletki od kaszlu

Myślę, że właściciel sklepu nienawidził

Tego telefonu i ludzi takich jak ja

Którzy uprzejmie proszą o drobne monety

Postanowiłem trzymać się tej samej ulicy

Wejść do następnego sklepu

I znowu do nich zadzwonić.[1]