Wszystkim serca trzeba

Zgłoszenie do artykułu: Wszystkim serca trzeba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

O świcie jak kot

Wybiegamy na ulice,

A tutaj już gwar

I zwyczajnie tętni życie.

Tyle marzeń i szans

Codziennie mija w tłumie,

Który woli być sam

I innych nie rozumieć.

Więc może by tak

Wszystko zacząć od nowa

I choćby od dziś

Czasu ludziom nie żałować

Po co włóczyć się wciąż

Po świecie swoją drogą,

Przecież łatwiej jest żyć,

Gdy masz przyjaciół obok!

Wszystkim serca trzeba,

Jak nadziei i jak chleba!

Wszystkim serca trzeba,

Jak nadziei i jak chleba!

Nie jeden by chciał

Świat zmienić w dom bez klamek,

Lecz po co to nam,

Kiedy wszędzie wokół zamęt?

Bądźmy ludźmi choć raz,

Nie patrzmy wciąż do lustra,

Zanim po nas w tej mgle

Zostanie tylko pustka!

Wszystkim serca trzeba...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=629
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 14.02.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/index.php?manufacturers_id=102&sort=1a&page=2
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 14.02.2017].

3. 

https://online.zaiks.org.pl/utwory-muzyczne/111003
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 14.02.2017].