Wszystko będzie ok

Zgłoszenie do artykułu: Wszystko będzie ok

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na dworze noc,

Niebo chore od łez,

Idę do ciebie

Samotny jak pies.

Za sobą mam

Puste lustra bez szyb,

Ziemia zmęczona

Spokojnie już śpi.

Wszystko będzie okey,

Jeśli po drodze nie zginę we mgle!

Wszystko będzie okey,

Jeśli cię znajdę nim zacznie się dzień!

Twój adres mam

W pustym sercu na dnie,

Myślę, że jeszcze

Wspominasz tu mnie.

Przez tyle lat

Szedłem tutaj co sił,

Wierząc, że kiedyś

Odnajdę te drzwi.

Wszystko będzie okey...[3]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.archiwumrocka.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 19.06.2014].

3. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 14.02.2017].