Wyjdź za mnie

Zgłoszenie do artykułu: Wyjdź za mnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Spróbuj ze mną przetrwać chociaż parę dni

Pewny jestem że nie będziemy tyć

Wezmę cię na żużel, mroczno będzie nam

Swe uczucie mogę wykrzyczeć tam

Wyjdź więc za mnie

Świetną matkę mam

Będzie robić nam rosół

Wyjdź więc za mnie

Niezłe nogi mam

Będziemy biegać po rosie

Spróbuj ze mną przetrwać chociaż jedną noc

Ojciec trzyma w domu zachodni koc

Ty trzepiesz dywany, w rękach zyskasz moc

Tak że dłoniom twym swój powierzę los

Wyjdź więc za mnie

Świetną matkę mam

Będzie robić nam rosół

Wyjdź więc za mnie

Niezłe nogi mam

Będziemy biegać po rosie.[1].

Bibliografia

1. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Płyta: Bielizna, Wiara, nadzieja, miłość i inwigilacja, Mega Czad 2000 (sygn. F335/CD).