Za jeden grosz

Zgłoszenie do artykułu: Za jeden grosz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Gdy miałem jeszcze mniej lat niż pytań,

Świat brałem jaki jest –

– Dając jeden grosz miałem wielki gest!

Skąd mogłem wiedzieć, że los tak ze mnie kpi?

Nie widziałem, że nie starczy

Na długo moich skromnych sił.

Za jeden grosz

Dziś oddam wszystko, co mam,

Za jeden grosz być z życiem sam na sam!

Za jeden grosz

Dam pełną kiesę bez słów,

By czas się cofnął choć na chwilę,

By wiatr w ramiona złapać znów!

Od wczesnych godzin po pierwszą gwiazdę

Szukałem nowych dróg –

– Przyjacielem mym wnet się stawał wróg.

Wyrosłem szybko z młodzieńczych lat!

Jeszcze wczoraj mały chłopiec –

– Inaczej patrzę dziś na świat!

Za jeden gros...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/.
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 20.02.2017].

2. 

https://online.zaiks.org.pl.
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 20.02.2017].