Zabłąkany kanadyjczyk

Zgłoszenie do artykułu: Zabłąkany kanadyjczyk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Raz młody Kanadyjczyk

Z ojczystych uszedł stron

Zostawił swoich bliskich

I swój rodzinny dom

Szedł wolno, sam jak palec

W swym sercu niosąc żal

I błąkał się bez celu

Przez jakiś obcy kraj

Przystanął nad strumieniem

Znużony i bez sił

I do płynącej wody

Przemówił tak przez łzy

– Wodo, jeśli ujrzysz

Mój nieszczęśliwy kraj

Odszukaj mych przyjaciół

I wszystkim powiedz tak

Niech zawsze będą sobą

Choć dziś zwyciężył wróg

A wtedy doczekają

Że wolność przyjdzie znów

Ja tego nie doczekam

Niedługo umrę już

Ojczystej ziemi garstkę

Zabiorę z sobą w grób[1]