Zgłoszenie do artykułu: Zapłaczesz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Dotąd w sercach naszych była wiosna,

Pogodna, jasna i tak radosna

Lecz nadeszła nagle smutna jesień

Wzniosłych uniesień przeminął czas.

Uczucia zwiędły i nic ich nie wskrzesi

Gdy znicz miłości w twem sercu już zgasł.

Dziś w prawdę słów twych już nie wierzę

I choć tana cię zabierze,

Wiedz, że kochać można szczerze tylko raz.

Zapłaczesz rzewnemi łzami gdy przekwitną szczęścia dni.

Tęsknota osnuje duszę twą.

Zapłaczesz gdy już przeminą twej miłości złudne sny.

Gorzko zapłaczesz w godzinę smutną i złą.

Zapłaczesz

W tę noc bezsenną gdy tak sercu będzie żal.

Przeszłości co uleciała w dal

Zapłaczesz w myśl, że dawna miłość już nie wróci, nie,

Zapłaczesz gdy kiedyś wspomnisz mnie.

Mówisz, że tak dłużej być nie może

Rozstać się później nam będzie gorzej,

Że jesteśmy jeszcze tacy młodzi

Więc inna miłość w nas zrodzi się.

Choć mi się trudno z tem będzie pogodzić

Lecz nie ma rady gdy los już tak chce.

Więc pocóż dręczyć się wzajemnie,

Pocóż zdradzać potajemnie

Idź, lecz wiedz że ci beze mnie będzie źle.

Zapłaczesz rzewnemi łzami gdy przekwitną szczęścia dni.

Tęsknota osnuje duszę twą.

Zapłaczesz gdy już przeminą twej miłości złudne sny.

Gorzko zapłaczesz w godzinę smutną i złą.

Zapłaczesz

W tę noc bezsenną gdy tak sercu będzie żal.

Przeszłości co uleciała w dal

Zapłaczesz w myśl, że dawna miłość już nie wróci, nie,

Zapłaczesz gdy kiedyś wspomnisz mnie.[1]

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.