Zasługujesz na więcej

Zgłoszenie do artykułu: Zasługujesz na więcej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Biegniesz co dzień z nadzieją,

Że odmieni się coś,

Bo już dosyć szarości,

Niepokoju i trosk.

Ale wraca od nowa,

Stara śpiewka sprzed lat:

Nie dla wszystkich jednako

Urządzony ten świat!

Zasługujesz na więcej

Na więcej niż masz,

Przecież jedno nam wszystkim

Dano miejsce i czas.

Zasługujesz na więcej,

Na więcej niż masz,

Więc spróbujmy coś zmienić,

Tyle siły jest w nas!

Zagoniony, w pośpiechu,

Dzień odkreślasz za dniem

I o zmierzchu się marzy

Tylko cisza i sen.

Tak ucieka to życie

Bez radości i barw

I sam nie wiesz powoli,

O co toczy się gra.

Zasługujesz na więcej

Na więcej niż masz,

Przecież jedno nam wszystkim

Dano miejsce i czas.

Zasługujesz na więcej,

Na więcej niż masz,

Więc spróbujmy coś zmienić,

Tyle siły jest w nas![1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=351
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 29.01.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/index.php?manufacturers_id=56
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 29.01.2017].