Zaświeciła moja gwiazda

Zgłoszenie do artykułu: Zaświeciła moja gwiazda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wstałem dziś skoro świt

coś zbudziło nagle mnie

w oknie jakby inny stał dzień

czułem to już przez sen

że coś dzisiaj zdarzy się

teraz już na pewno to wiem

Dotąd pech gonił mnie jakbym mu coś winien był

w domu, w pracy – wszystko wciąż źle

wierzyć chcę, że to dziś

żal ze smutkiem wreszcie znikł

biegnę więc pochwycić ten dzień

Ref.:

Może znów zaświeciła moja gwiazda

może znów powiał dla mnie dobry wiatr

może dziś dobry los

chce odmienić kartę złą

może wrócił znów życiowy fart

Tyle lat miałem złych

w samotności czas mój biegł

nieraz miałem siebie już dość

nie wiem skąd więc ta myśl

którą przyniósł dzisiaj świt

że w mym życiu zjawi się ktoś

Ref.:

Może znów zaświeciła moja gwiazda

może znów powiał dla mnie dobry wiatr

może dziś dobry los

chce odmienić kartę złą

może wrócił znów życiowy fart

Wstałem dziś skoro świt

coś zbudziło nagle mnie

w oknie jakby inny stał dzień

czułem to już przez sen

że coś dzisiaj zdarzy się

teraz już na pewno to wiem[1]

Bibliografia

1. 

https://www.gangmarcela.pl/teksty-i-muzyka/20-teksty/89-zaswiecila-moja-gwiazda
Oficjalna strona internetowa zespołu Gang Marcela [odczyt: 13.12.2015].