Zdradzonym i bezbronnym

Zgłoszenie do artykułu: Zdradzonym i bezbronnym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Choć dalej z każdą chwilą

Od nieba do ziemi

Niewiele nam przybyło

Swobodnej przestrzeni

Stanęły obok siebie o krok

Dobro i zło

Nie umiesz ich rozdzielić

Nie szukasz nie znajdujesz

Nie pytasz o drogę

Udajesz że nie kochasz

Niczego nikogo

I nieprzytomnie biegnąc przez świat

Rzucasz na wiatr

Młodość swą i urodę

Nie nie nieprawda że nie mamy

Nic prawdziwego

Jest jest jak było przed wiekami

Piekło i niebo

Nie śmiejesz się nie płaczesz

Nie dziwisz się sobie

Próbujesz żyć inaczej

bez marzeń bez wspomnień

Z podróży nieudanych do gwiazd

Wracasz co dnia

Zdradzony i bezbronny

Nie nie nieprawda że nie mamy

Nic prawdziwego

Jest jest jak było przed wiekami

Piekło i niebo[1]

Bibliografia

1. 

http://www.egeppert.com/dysko/texty1/148.html
Oficjalna strona internetowa Edyty Geppert [odczyt: 23.10.2013].