Zgłoszenie do artykułu: Zero

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Z każdej strony słyszysz tyle bzdur,

Wszystkich wkoło pytasz: gdzie tu sens?

W głowie huczy, w uszach rośnie ból,

Sam już nie wiesz, jak naprawdę jest.

Z gazet sieczka sypie się na stół,

Siwy starzec śmieje się do łez,

W eter płyną hektolitry słów,

Sam już nie wiesz, jak naprawdę jest.

Zamykasz się przed całym światem,

Uciekasz gdzieś w najdalszy kąt,

Do uszu wkładasz marzeń watę

A inni piszą dalszy ciąg.

Odnajdą ciebie któregoś dnia,

Odnajdą ciebie na pewno tam!

Odnajdą ciebie któregoś dnia

I tak zatańczysz, jak będą grać!

Posadzą ciebie przed kamerą,

Poczujesz w głowie nagle szum,

Wykroją z ciebie nowe zero

I nie wykręcisz się. Na mur...[1]

Bibliografia

1. 

http://www.teksty.agencja-as.pl/product_info.php?products_id=632
Baza tekstów Andrzeja Sobczaka [odczyt: 14.02.2017]. Baza nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

https://online.zaiks.org.pl/WorkCatalog/do/84946
Katalog utworów muzycznych ZAiKS [odczyt: 29.04.2022].