Znajdziemy pośród trosk

Zgłoszenie do artykułu: Znajdziemy pośród trosk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nie mamy nic

prócz dwojga serc

których nam nie złamie nikt

nie mamy nic

prócz kilku łez

których nam zwyczajnie wstyd

Ref.:

Znajdziemy pośród trosk tych kilka słów

znów powiesz mi: „To nic, nie martw się!”

znajdziemy pośród trosk tych kilka nut

co w sercu brzmią

bo wciąż kochasz mnie

Nie mamy nic

prócz dobrych rad

których nam nie szczędzą wciąż

Nie mamy nic

prócz swoich lat

które już za nami są

Ref.:

Znajdziemy pośród trosk tych kilka słów

znów powiesz mi: „to nic, nie martw się”

znajdziemy pośród trosk tych kilka nut

co w sercu brzmią

bo wciąż kochasz mnie[1]

Bibliografia

1. 

https://www.gangmarcela.pl/teksty-i-muzyka/20-teksty/90-znajdziemy-posrod-trosk
Oficjalna strona internetowa zespołu Gang Marcela [odczyt: 13.12.2015].