Agencja Artystyczna Edyta

Zgłoszenie do artykułu: Agencja Artystyczna Edyta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Agencja Artystyczna Edyta

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.egeppert.com/

Informacje

Agencja Artystyczna EDYTA powstała w 1984 r. Od początku swej działalności sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami artystycznymi Edyty Geppert.

Jest wydawcą czterech albumów artystki: Moje królestwo, Nic nie muszę – 25 lat, Śpiewam życie i Święta z bajki[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.egeppert.com
Oficjalna strona internetowa Edyty Geppert [odczyt: 21.03.2017].

2. 

https://web.facebook.com/AAEdyta/?ref=page_internal&_rdr
Oficjalny profil Agencji Artystycznej Edyta w serwisie społecznościowym Facebook [odczyt: 21.03.2017].