Agencja Artystyczna Łzy

Zgłoszenie do artykułu: Agencja Artystyczna Łzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Agencja Artystyczna Łzy

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Bibliografia

1. http://www.lzy.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Łzy [odczyt: 06.11.2014].

2. http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 08.07.2016].