Agencja Marketingu ANON Sp. z o. o.

Zgłoszenie do artykułu: Agencja Marketingu ANON Sp. z o. o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Agencja Marketingu ANON Sp. z o. o.

Anon

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Bibliografia

1. http://www.anon.com.pl/.
Strona internetowa Agencji Marketingu ANON [odczyt: 24.03.2017].