Agencja Radio Bieszczady

Zgłoszenie do artykułu: Agencja Radio Bieszczady

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Agencja Radio Bieszczady

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Radio Bieszczady to regionalna rozgłośnia radiowa z siedzibą w Sanoku, nadająca program w latach 1997–2007.

W 2007 r. Radio Bieszczady przyłączone zostało do sieci VOX FM, funkcjonując pod nazwą VOX FM Bieszczady w eterze nadawały do września 2009 r. Od września 2009 r. na częstotliwościach na których nadawany był program Radia Bieszczady nadawany jest program Radia Eska Rzeszów.

Na początku czerwca 2008 r., na stronie rozgłośni zamieszczone zostały odnośniki do strumieni Radia Bieszczady, które stało się stacją internetową.

Radio Bieszczady prezentowało muzykę alternatywną, bliską starszemu pokoleniu oraz nawiązującą do kultury „Bieszczadersów”, czyli artystów takich jak np. Stare Dobre Małżeństwo, Wolna Grupa Bukowina czy Marek Grechuta. Audycje i listy przebojów były autorskie.

Radio Bieszczady było współorganizatorem Festiwalu „Bieszczadzkie Anioły”, a także organizatorem Festiwalu Piosenki Szantowej „Wyspa” oraz Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Cypel”[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 21.03.2017].

2. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Bieszczady
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 21.03.2017].