Alcom International

Zgłoszenie do artykułu: Alcom International

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Alcom International

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Firma fonograficzna z Warszawy działająca w 1991 r.

Wydała serię 11 płyt CD z utworami rodzimej muzyki młodzieżowej lat 60-tych XX w. Każda płyta zawiera wiele, wówczas po raz pierwszy opublikowanych na CD, nagrań wykonawców polskiego bigbitu. Jednak wydała potem tylko 3 CD i zakończyła swą działalność[1].

Bibliografia

1. 

http://polskibigbitinietylko.blogspot.com/
Blog Polski bigbit i nie tylko [odczyt: 23.03.2017].