Zgłoszenie do artykułu: Amiga

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Amiga

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres stacjonarny:

Balanstraße 73, Haus 31, 81541 München

Informacje

Niemiecka wytwórnia z byłej NRD założona 3 lutego 1947 r.

W 1994 r. kupiona przez BMG Entertainment (obecnie Sony Music)[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.amiga-schallplatten.de/.
Strona internetowa wytwórni Amiga [odczyt: 23.03.2017].

2. 

https://www.facebook.com/AmigaSchallplatten.de/.
Oficjalny profil wytwórni Amiga w serwisie społecznościowym Facebook [odczyt: 23.03.2017].