Anaconda Productions

Zgłoszenie do artykułu: Anaconda Productions

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Anaconda Productions

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.anaconda.com.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Żukowska 5, 05-822 Milanówek

Informacje

Wydawnictwo muzyczne, studio nagraniowe i masteringowe, produkcja audio-video.

Zajmuje się tworzeniem muzyki w całym jej cyklu produkcyjnym od pomysłu do ostatecznych zmasterowanych wersji.

Produkcja obejmuje wszystkie gatunki muzyczne: pop, rock, jazz, muzyka klasyczna, folk, world music, techno, dance, electro, chillout, oprawy muzyczne stacji tv i radiowych, oprawa muzyczna programów telewizyjnych i radiowych itp[1].

Bibliografia

1. 

http://www.anaconda.com.pl/
Strona internetowa Wydawnictwa Anaconda Productions [odczyt: 24.03.2017].