Angelus Silesius

Zgłoszenie do artykułu: Angelus Silesius

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Angelus Silesius

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres stacjonarny:

ul. Wojciecha Korfantego 66, 40-161 Katowice

Informacje

Stowarzyszenie Twórców i Mecenasów Kultury i Nauki „Angelus Silesius”.

Celem stowarzyszenia Angelus Silesius jest między innymi produkcja filmowa oraz produkcja utworów muzycznych (np. Józef Skrzek i Lech Majewski, „Pokój Saren Piano”, CD 1998, we współpracy z Polskim Radio Katowice). Organizacja zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2004 r., a jej prezesem jest Lech Majewski.

W branży filmowej Angelus Silesius odpowiadał za produkcję wykonawczą fabularnego filmu artystycznego w reżyserii Lecha Majewskiego „Młyn i Krzyż” (2010), koprodukował „Ogród rozkoszy ziemskich” (2003), a w latach 2003–2013 wyprodukował samodzielnie trzy filmy fabularne: „Złom” (2003), „Szklane usta” (2006) i „Psie Pole” (2013)[1].

Bibliografia

1. 

http://audiowizualni.pl/
Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych [odczyt: 24.03.2017].