Antoni Brzezina

Zgłoszenie do artykułu: Antoni Brzezina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Antoni Brzezina

Antoni Brzezina i Komp.

Typ wydawcy:

wydawnictwo nut

Informacje

Warszawska oficyna wydawnicza działająca w latach 1822–1832, prowadzona przez Antoniego Brzezinę. Posiadała własny zakład litograficzny i drukarnię, którą w 1827 roku odkupiła firma Antoni Gałęzowski i Komp. Oficyna wydawała przede wszystkim drobne fortepianowe utwory kompozytorów polskich: Chopina, Elsnera, Kurpińskiego, Ogińskiego. Spośród twórców obcych Brzezina publikował utwory Aubera, Webera i Rossiniego – były to jednak jedynie drobne fragmenty z oper w łatwych układach do muzykowania domowego. Od 1828 r. oficyna działała jako spółka wydawnicza Brzeziny i Gustawa Sennewalda pod szyldem Brzezina i Komp. Po 1832 r. Sennewald przejął wydawnictwo, zamykając tym samym historię oficyny Antoniego Brzeziny[2].

Bibliografia

1. 

Biblioteka Jagiellońska

2. 

http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/institutions/text/id/1735
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina [odczyt: 24.07.2010].

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.