Ars Mundi

Zgłoszenie do artykułu: Ars Mundi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Ars Mundi

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia muzyczna założona w 1995 r. w Warszawie.

Zajmuje się wydawaniem płyt zespołów rockowych oraz metalowych[1], [2].

Bibliografia

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ars_Mundi.
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 25.03.2017].

2. http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 25.03.2017].