Zgłoszenie do artykułu: Arston

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Arston

Artson

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polskie wydawnictwo płytowe.

Wytwórnia powstała w 1984 r. w Warszawie. Obok Poltonu i Savitoru była jedną z trzech najbardziej znanych wytwórni polonijnych, tj. firmą z udziałem kapitału zagranicznego pochodzenia polskiego.

W wyniku przemian ustrojowych w Polsce Przedsiębiorstwo Zagraniczne Arston zostało rozwiązane około 1993 r[1], [2].

Bibliografia

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Arston_(wytw%C3%B3rnia_p%C5%82ytowa).
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 25.03.2017].

2. http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 25.03.2017].