Autorska Agencja Artystyczna „ZAYAZD”

Zgłoszenie do artykułu: Autorska Agencja Artystyczna „ZAYAZD”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Autorska Agencja Artystyczna „ZAYAZD”

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.zayazd.pl

Adres stacjonarny:

ul. Piotrkowska 5a, 81-502 Gdynia

Informacje

Agencja zajmuje się produkcją telewizyjnych spotów reklamowych, reklam radiowych, filmów promocyjnych, kompleksową kampanią reklamową oraz organizacją muzyczno-kabaretowych koncertów i imprez reklamowych.

Agencja jest własnością Lecha i Bożeny Makowieckich, założycieli i członków gdańskiej grupy country Zayazd[1].

Bibliografia

1. 

http://www.zayazd.pl.
Strona internetowa Autorskiej Agencji Artystycznej Zayazd s.c. [odczyt: 06.03.2017].