Baron Records

Zgłoszenie do artykułu: Baron Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Baron Records

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia fonograficzna, której właścicielem był Janusz Baron.

Firma mieściła się w Piekarach Śląskich, funkcjonowała w latach 90. XX w. i wydawała głównie polskie kapele death, doom i black metalowe.

Wytwórnia wydawała dema, kasety i płyty między innymi takich zespołów jak: Vader, Pandemonium, Taranis, Mordor, Holy Death, Mastiphal, Symbolic Immortality i Mortal Slaughter[1].

Bibliografia

1. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baron_Records
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 25.03.2017].