Bass Records

Zgłoszenie do artykułu: Bass Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (8)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bem Ewa

Żyj kolorowo

Bass Records

1993

CD

Big Cyc

Muzyka, Miłość, Mordobicie

Bass Records

1992

CD

49:36

Big Cyc

Wojna plemników

Bass Records

1993

CD

44:51

Emigranci

Rosja i Ameryka

Bass Records

1992

CD

Houk

Natural Way: full noize

Bass Records

1992

CD

44:37

Kapela Czerniakowska

21 greatest hits

Bass Records

1991

CD

Nocna Zmiana Bluesa

Chory na bluesa

Bass Records

1993

CD

50:29

Wierzcholski Sławomir, Dżem

Ciśnienie

Bass Records

1993

CD

43:40

Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 25.03.2017].