Zgłoszenie do artykułu: Brawo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (13)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bajor Michał

Michał dla dzieci

Brawo

1993

CD

Borys Monika

Co ty królu złoty

Brawo

1992

CD

Eleni

Przystań pod gwiazdami

Brawo

1992

CD

Jeżowska Majka

The best of Majka

Brawo

1991

CD

47:56

Krawczyk, Krzysztof

Live

Brawo

1994

CD

Krzysztof Krawczyk

A kiedy będziesz moją żoną

Brawo

1992

CD

Krzysztof Krawczyk

Collection

Brawo

1992

CD

Krzysztof Krawczyk

Country na drogę

Brawo

1991

CD

Krzysztof Krawczyk

Kolędy i pastorałki

Brawo

1991

CD

Santor, Irena

Trzeba marzyć

Brawo

1992

CD

Skubikowski Jacek

1982–92 Hotel „Patria”

Brawo

1992

CD

Skubikowski Jacek

Nowe piosenki z różowej scenki

Brawo

1992

CD

T.Love

Pocisk miłości

Brawo

1991

MC

Więcej...
Bibliografia

1. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 28.03.2017].