Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia

Zgłoszenie do artykułu: Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Radiowe Centrum Kultury Ludowej to jednostka organizacyjna Polskiego Radia. Powstało w 1994 r. dzięki Mari Baliszewskiej. Jego zadaniem była kontynuacja działań Redakcji Muzyki Ludowej Polskiego Radia na polu zachowania, dokumentowania i upowszechniania muzycznej kultury ludowej Polski i świata. Ponadto opieka nad kulturą ludową, jej promocja i dokumentacja oraz sprawowanie mecenatu nad kulturą ludową i jej twórcami.

Centrum przygotowuje cykliczne audycje radiowe, cykl płytowy „Muzyka Źródeł” oraz coroczny Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”.

Dzięki Radiowemu Centrum Kultury Ludowej zarówno tradycyjna muzyka etniczna jak i twórczość nią inspirowana (od muzyki poważnej po jazz, folk, world music) jest popularyzowana na antenach Polskiego Radia oraz w stacjach radiowych zrzeszonych w Europejskiej Unii Radiowej, a także prezentowana na organizowanych i finansowanych przez tę instytucję koncertach i festiwalach[1].

Bibliografia

1. 

http://www.folk24.pl/
Portal Folk24.pl – Muzyka czterech stron świata [odczyt: 10.07.2016].