Dziennik Polski

Zgłoszenie do artykułu: Dziennik Polski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Dziennik Polski

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.dziennikpolski24.pl/

Adres stacjonarny:

Aleja Pokoju 3, 31-548 Kraków

Informacje

Pismo codzienne wydawane od 4 lutego 1945 r. przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”, od 1991 r. przez Wydawnictwo Jagiellonia SA, a od 2011 r. przez Polskapresse.

Dziennik Polski ukazuje się w województwie małopolskim. Do każdego wydania, od poniedziałku do soboty, dołączany jest dodatek tematyczny[1].

Bibliografia

1. 

http://www.dziennikpolski24.pl/
Strona internetowa gazety „Dziennik Polski” [odczyt: 30.03.2017].