Embargo Nagrania

Zgłoszenie do artykułu: Embargo Nagrania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Embargo Nagrania

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia płytowa z siedzibą w Warszawie powstała w 2003 r. Wydaje głównie płyty wykonawców z gatunku hip-hop.

Firma wydała nagrania takich wykonawców jak: JWP, Bez Cenzury, 2cztery7, Grammatik, Praktik oraz Noconcreto[1], [2].

Bibliografia

1. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Hasło „EmbargoNagrania” w Wikipedii, wolnej encyklopedii [odczyt: 30.03.2017].

2. 

https://www.facebook.com/EmbargoNagrania/
Oficjalny profil Embargo Nagrania w serwisie społecznościowym Facebook [odczyt: 11.07.2017].