Fundacja Godne Życie

Zgłoszenie do artykułu: Fundacja Godne Życie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Fundacja Godne Życie

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://fundacja-gz.home.pl/fundacja/

Adres stacjonarny:

ul. Biernackiego 22, 20-089 Lublin

Informacje

Pełna nazwa Europejska Fundacja Społeczna Godne Życie Imienia Syna Człowieczego.

Celem statutowym Fundacji jest pomoc społeczna, pomoc humanitarna, działalność charytatywna, ochrona macierzyństwa, ochrona zdrowia i życia.

Ponadto celem jest tworzenie bazy materialnej dla ewangelizacji, a szczególnie dla ewangelizacji prowadzonej przez Kościół Rzymsko- i Greko-Katolicki oraz wszechstronne wspieranie ewangelizacji na poziomie euroazjatyckim[1].

Bibliografia

1. 

http://fundacja-gz.home.pl/fundacja/.
Strona internetowa Fundacji Godne Życie [odczyt: 04.04.2017].