Fundacja Hals

Zgłoszenie do artykułu: Fundacja Hals

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Fundacja Hals

Hals

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.hals.krakow.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków

Informacje

Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „Hals” została powołana w 1992 r. Głównym celem działalności jest popularyzacja żeglarstwa i turystyki wodnej, kultury marynistycznej wśród młodzieży, organizowanie jej życia kulturalnego. Współpracując z Młodzieżowym Klubem Morskim „Szkwał”, nad którym fundacja sprawuje opiekę od 2004 r., realizuje swoje cele statutowe takie jak: organizacja i dofinansowywanie obozów żeglarskich, regat, rejsów morskich, szkoleń żeglarskich i wakacji pod żaglami dla dzieci i młodzieży.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w celu popularyzacji kultury marynistycznej jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Krakowie, ponadto warsztaty marynistyczne, przeglądy piosenki morskiej, spotkania z ludźmi morza i żeglarzami, cotygodniowe koncerty i cykliczne imprezy w Tawernie „Stary Port”.

Fundacja wspiera organizacyjnie i merytorycznie wiele imprez nie tylko żeglarskich na terenie Krakowa, a także w Polsce.

Ważne miejsce w działalności fundacji zajmują wydawnictwa.

Fundacja wydaje zarówno książki dotyczące tradycji morskich, jaki i śpiewników żeglarskich, a także kasety i płyty. Nakładem Fundacji ukazało się między innymi kilka tytułów śpiewników i książek o tematyce żeglarskiej oraz ponad 30 tytułów kaset i płyt kompaktowych z muzyką żeglarską o łącznym nakładzie ponad 90 000 egzemplarzy[1].

Bibliografia

1. http://www.hals.krakow.pl/.
Strona internetowa Krakowskiej Fundacji Żeglarstwa, Sportu i Turystyki Hals [odczyt: 04.04.2017].