Furia Musica

Zgłoszenie do artykułu: Furia Musica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Furia Musica

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://serpent.pl/furia/furia.html

Informacje

Projekt Furia Musica, którego autorami i wykonawcami byli: Krzysztof Nieporęcki oraz Tomasz Zrąbkowski miał na celu ocalić muzykę, która powinna być ocalona i dać ludziom możliwość dotarcia do nagrań, które prawdopodobnie nie trafiłyby do nich inną drogą.

Furia Musica udostępnia na CD nagrania polskich „mrocznych” zespołów z lat 80. i 90. XX wieku, które nie zostały oficjalnie wcześniej wydane na CD[1].

Bibliografia

1. 

http://serpent.pl/furia/furia.html
Strona internetowa Furia Musica [odczyt: 04.04.2017].