GAD Records

Zgłoszenie do artykułu: GAD Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

GAD Records

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://gadrecords.pl/

Adres stacjonarny:

Kazimierza Wielkiego 8, 41-219 Sosnowiec

Informacje

Polskie wydawnictwo muzyczne powstałe w 2008 r. Wydaje głównie polską muzykę archiwalną z kręgu jazz i rock, ale także muzykę filmową, library music, funk, soul, easy listening i lounge music.

Na początku swej działalności wydawnictwo zajmowało się publikacją książek muzycznych. W latach 2010-2013 wydawało kwartalnik „Lizard” pierwsze polskie czasopismo poświęcone klasyce rocka i rockowi progresywnemu.

W szerszej świadomości odbiorców wydawnictwo zaistniała w 2013 r., publikując płytę „Sonda. Muzyka z programu telewizyjnego”, to kompilacja nagrań wykorzystywanych w legendarnym popularnonaukowym programie Telewizji Polskiej[1].

Bibliografia

1. 

http://gadrecords.pl/
Strona internetowa GAD Records [odczyt: 08.04.2017].