GM Records

Zgłoszenie do artykułu: GM Records

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

GM Records

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.gmrecords.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Heliotropów 45/53, 04-796 Warszawa

Informacje

Firma rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 1990 r.

Początkowo firma zajmowała się produkcją kaset magnetofonowych, od 1999 r. CD, a od 2005 r. DVD. Równocześnie prowadziłoa działalność wydawniczą, aż do 2005 r.

W 2015 r. zadebiutowała marka GM Records Vinyl i nastapiło uruchomienie własnej linii tłoczącej płyty winylowe.

Obecnie firma oferuje kompleksową obsługę: authoringu, premasteringu, masteringu, tłoczenia płyt CD, DVD i winylowych, zabezpieczania ich przed nielegalnym kopiowaniem, nadruku, konfekcji i transportu w dowolne miejsce w Europie.

Bibliografia

1. 

http://www.gmrecords.pl/
Strona internetowa firmy GM Records [odczyt: 08.04.2017].