Gigant Records ‎

Zgłoszenie do artykułu: Gigant Records ‎

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Gigant Records ‎

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Informacje

Polska wytwórnia płytowa, powstała w 1999 r. w Częstochowie z inicjatywy Gustawa Szepke i Łukasza Robaka. W początkowym okresie działalności specjalizowała się w nagraniach z nurtu hip-hop.

Nakładem Gigant Records ukazały się m. in. nagrania takich wykonawców jak: Habakuk, Ego, Spinache, Familia H.P., Rahim czy Paktofonika[1], [2].

Bibliografia

1. 

http://www.hiphopedia.info/
E-Ncyklopedia Polskiego Hip-Hopu [odczyt: 08.04.2017].

2. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gigant_Records&stable=0&shownotice=1
Wikipedia, wolna encyklopedia [odczyt: 08.04.2017].